Regulamin dostawy


 1. Warunkiem realizacji dostawy jest złożenie zamówienia na kwotę wynoszącą minimum 45 zł (+ koszt dostawy).

 2. Minimalny koszt dostawy to 6 zł, a ten zależy od liczby km i liczony jest od sushi baru do miejsca dostawy, gdzie 1 km=1 zł.

 3. Kupujący w chwili złożenia zamówienia akceptuje warunki dostawy zamieszczone na stronie internetowej w dziale dostawa.

 4. Sprzedawca przyjmuje zamówienia składane osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Każde złożone zamówienie musi być przez Sprzedającego potwierdzone.

 5. Anulowanie lub zmiana zamówienia jest możliwa, gdy dane zamówienie nie jest jeszcze w trakcie realizacji.

 6. Sprzedający ma prawo skontaktować się z Kupującym celem doprecyzowania zamówienia i wyjaśnienia niejasności w złożonym zamówieniu.

 7. Wszelkie zamówienia przyjmowane są przez Sprzedającego w godzinach otwarcie sushi baru.

 8. Podane na stronie www ceny produktów/zestawów zawierają podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dostawy do Kupującego. Koszty są doliczane jako oddzielna pozycja.

 9. Czas realizacji zamówienia uzgadniany jest indywidualnie z każdym Kupującym.

 10. Płatności można dokonywać w formie gotówkowej lub kartą płatniczą.

 11. Faktury VAT są wystawiane na życzenie Kupującego po wcześniejszym wyrażeniu takiej woli i wysyłane drogą elektroniczną lub odbierane przez Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od odebrania zamówienia.

 12. Odmowa przyjęcia zamówienia z dostawą nastąpi, gdy:

  • Kupujący nie zgodzi się podać dokładnych danych niezbędnych do zrealizowania dostawy tj. dokładnego adresu i numeru telefonu;

  • Kupujący nie odebrał poprzedniego zamówienia lub nie wyraził zgody na jego zapłatę

  • pojawią się zdarzenia losowe, na które Sprzedający nie miał wpływu


 13. Kupujący ma prawo złożyć reklamację zamówienia u Sprzedającego w momencie odbioru zamówienia.